A parcella története

A Fiumei úti Sírkert 1849-es megnyitását követően a temető keleti határán található 52-es parcella feltöltése 1875-ben kezdődött meg, azonban ezeket a sírokat a 20. század elején felszámolták. A második betemetési időszak az 1920-as évek eleji rendezést követő időszakhoz köthető, igazolhatóan 1919-től 1923-ig történtek betemetések a parcellába. Ezek a sírok az 1960-as, 1970-es évek sírfelszámolási hulláma során tűntek el végleg. Mára mindössze hét síremlék maradt meg, köztük a Nemzeti Sírkert részeként nyilvántartott Szendy Árpád zeneszerző és Edvi Illés Károly jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának sírja.

A parcellára vonatkozóan a Honvédelmi Minisztérium (HM) 2003. december 23-án használati jogot vásárolt a Budapesti Temetkezési Intézettől azzal a céllal, hogy ott a missziós küldetések alatt, illetve a szolgálat teljesítése közben hősi halált halt katonák, valamint a Magyar Honvédség (MH) halottjai kapjanak végső nyughelyet. Előbbiek számára a III. és VII., utóbbiaknak az I. és II. parcellarészben alakítottak ki helyet. Ekkor épült ki a térkövezett központi megemlékező hely, valamint az országzászló elhelyezésére szolgáló terület is.

2010-ben a Honvédelmi Minisztérium további bővítéseket hajtott végre, a parcella haranglábbal és lélekharanggal, illetve 12 méter magas országzászlót tartó oszloppal egészült ki.

A parcella használatának bővítésére 2012-ben került sor, amikor a VIII. szakaszt kijelölték az első és második világháború kiemelkedő katonaszemélyeinek temetési helyül. Barankay József rohamtüzér százados 2012. november 6-ai újratemetése óta további 17, a magyar hadimúlt szempontjából kiemelkedő katonatiszt földi maradványai kerültek át ebbe a parcellarészbe.

Szintén az 52-es parcellán belül alakították ki a világháborúk során hősi halált halt, és azóta ismeretlen helyen, jeltelen sírban, vagy méltatlan körülmények között nyugvó magyar katonák temetkezési helyeit. A jelenlegi V. és VI. parcellarész a második, míg a IV. parcellarész az első világháborúban elesett katonák sírjait fogadja be. Jelenleg a VI. parcellarészben 33 fő, többségében ismeretlen katona van eltemetve. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a tervek szerint folyamatosan tölti fel ezeket a szakaszokat az esetileg előkerülő és a veszélyeztetett helyszínekről exhumált hősi halottainkkal.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával a parcella 2020-ban új, modern arculatot kapott, amely külsőségeiben jobban megfelel a célkitűzéseknek és a kor követelményeinek. A parcella híven őrzi és hirdeti a magyar katona emlékét, „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!” jelmondatban megfogalmazott hazaszeretetét és áldozatvállalását. Ezen a kegyeleti helyen az utókor kifejezheti tiszteletét azok előtt, akik a haza védelméért áldozták életüket.