Kapcsolódó jogszabályok

Belföldi szabályozók

 

Általános szabályozás

   1947. évi XIX. törvény a szovjet–orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában

   1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

   145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló a 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

   2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről

   258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

   144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

Ágazati szabályozás

   2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

   15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

   7/2013. (VII. 25.) HM rendeletet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

   1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról

   55/2016. (X. 21.) HM utasítás az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes szervezési feladatokról

   41/2021. (VIII. 13.) HM utasítása hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről


Nemzetközi vonatkozású szabályozók

 

   1949. évi Genfi Egyezmények a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan (kihirdette az 1954. évi 32. törvényerejű rendelet, szövege a Magyar Közlöny 2000/112. számában közzétett 2000/17. Nemzetközi Szerződésben, 2000/18. Nemzetközi Szerződésben, 2000/19. Nemzetközi Szerződésben, 2000/20. Nemzetközi Szerződésben jelent meg) és kiegészítő jegyzőkönyvei

-        1977. évi I. és II. Jegyzőkönyv (kihirdette az 1989. évi 20. törvényerejű rendelet)

-        2006. évi III. Jegyzőkönyv (kihirdette a 2006. évi LXXVIII. törvény)

 Bolgár Köztársaság

   454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Lengyel Köztársaság

   391/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katonák és a háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás kihirdetéséről

Moldovai Köztársaság

   154/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Kisinyovban, 1998. március 2-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Németországi Szövetségi Köztársaság

   1995. évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, Budapesten, 1992. február 6-án aláírt, baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés kihirdetéséről

   43/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban lévő német háborús sírokról és a Németországi Szövetségi Köztársaságban lévő magyar háborús sírokról szóló, Bonnban, 1993. november 16-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Olasz Köztársaság

   77/2004. (IV. 16.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Oroszországi Föderáció

   1997. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetéséről

   104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Románia

   94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Szlovén Köztársaság

   309/2007. (XI. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a hadisírok rendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Ukrajna

   1995. évi XLV. törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről

   216/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúkban elesett katonák és a polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, 1996. november 16-án, Kijevben aláírt Megállapodás kihirdetéséről