Veszteségi karton

Veszteségi karton:

A második világháborús veszteségi nyilvántartások közül talán legfontosabb és a veszteségekről az egyik legteljesebb képet adó irat együttes a veszteségi kartonok nyilvántartása. A kartonokat a HM 22. (veszteségi) osztálya állította ki az alakulatok által leadott veszteségi jelentések alapján. A nyilvántartás felfektetésére a Szovjetunió elleni hadműveletek megkezdésétől került sor 1941 júniusának végén. A kartoték nyilvántartást 1944 őszéig pontosan vezették, de miután Magyarország is hadműveleti területté vált, a kartonok kitöltésére nem volt mindig lehetőség és az alakulatok veszteségi jelentései sem mindig készültek el, vagy jutottak el a HM 22. osztályához. A karton első oldalán olvashatóak a személyes és a katonai adatok, valamint a veszteség jellege (elesett, meghalt, eltűnt stb.), a veszteség helye, ideje és az eltemetés helye, időpontja. A karton hátoldalán megtaláljuk a veszteség okát, hol bővebb, hol szűkebb leírással, illetve az egyéb veszteségi dokumentumok bejegyzései, a halotti anyakönyvezés és többek között a hozzátartozó kiértesítésének időpontja is.

 

vitéz Mike József ezredes veszteségi kartonjának előlapja

vitéz Mike József ezredes veszteségi kartonjának hátlapja